Vi over 60

«Vi over 60» er et tilbud til alle som har anledning å samles en fredag formiddag, og som ønsker et sosialt samvær.  Vi møtes 1. fredag i måneden kl 11 og programmet består av sang og musikk, andakt, utlodning og bevertning. Trenger du skyss så er det bare å ringe  91109044.

De som steller i stad til disse samlingene er:

Wenche Wastvedt, Bjørg Moslått,Gunnar Heier,

Gunnar Stubberud og Kai Dybedahl